Stezka Českem 2022

Jedná se o nejvýznamnější turistickou akci KČT v r. 2022, jejímž cílem je obejít celou ČR po obvodu v jeden den.
Původní projekt – Stezka Českem je původně projekt dálkových turistických tras napříč naší vlastí.
Má dvě větve – severní (1148 km) a jižní (991 km). Obě začínají na nejzápadnějším bodu ČR v ašském výběžku a končí na nejvýchodnějším bodu ČR v Bukovci. Obě větve vedou převážně po značených turistických trasách KČT, tam, kde to není možné je vedená po cyklostezkách. Na území Čech vede převážně po hřebenech hraničních hor.

KČT bylo přizváno ke spolupráci. Více o projektu je na webu:
www.stezkaceskem.cz

Akce v červnu – uskuteční se v sobotu 11. 6. 2022, tedy ve významný den pro KČT. Tato akce bude pouze jednorázová. Do projektu byly zapojeny všechny oblasti, které se nacházejí na státní hranici – tedy s výjimkou Prahy, Středočeské oblasti a oblasti Vysočina.

Stezka Českem v Moravskoslezské oblasti – „předávacími místy“ pro naši oblast jsou sedlo Bumbálka na beskydské straně (oblast Valašsko - Chřiby) a město Jeseník (Olomoucká oblast). Celý úsek je dělen na 17 etap. Nejkratší měří jen 10 km (Videlské sedlo – Praděd – Ovčárna), nejdelší hned navazující úsek z Videlského sedla přes pásmo Orlíka a Rejvíz do města Jeseníku. Celková délka všech etap je 338 km. Na Bumbálce se zároveň setkávají severní a jižní větev a dále přes Visalaje, Velký Polom až na nejvýchodnější bod ČR pokračují společně.

Akci zajišťují odbory KČT a nabízejí účast veřejnosti, tedy i neorganizovaným turistům.