Nováčci

KE STAŽENÍ:

- org. schéma oddílu - přihláška do oddílu
- seznam potřeb na výpravu - co na schůzku
- nováčkovská zkouška - KPZ
- Morseova abeceda - oddílové funkce
- oddílový kroj  

JAK TO U NÁS V ODDÍLE CHODÍ

Pokud jsi tedy rozhodnut(a) stát se našim členem, odevzdej přihlášku a zaplať oddílové příspěvky. Tímto se staneš členem - nováčkem. A můžeš začít plnit nováčkovskou stezku. Když ji splníš, přestaneš být nováčkem a získáš všechny výhody oddílového člena, dostaneš fantom, kadet, zpěvník, krojovou košili, oddílové označení a můžeš si zapůjčit kompletní tábornický materiál. Co je obsahem nováčkovské zkoušky najdeš níže. Na požádání ti splnění jednotlivých úkolů vedení podepíše. Chceš-li se zúčastnit letního tábora, tak musíš mít více než 50% docházku na víkendových akcích. Zbývající tři stezky se plní do dvou let od vstupu do oddílu. Kdo tohle nestihá je věčný bambula! Slib oddílu skládáme na významných oddílových akcích jako je tábor. Po složení dostaneš zelený šátek s černým lemem a turban.
Třetí rok plníme Průzkumníka a čtvrtý Poutníka. Odborky se plní po splnění stezek v libovolném pořadí.
Po dosažení 15 let a splnění základních stezek a dvou odborek může člen(ka) plnit na táboře KRUH a RUŽICI, pak lze plnit specializace. Specialisté (odborka je obšita zlatě) mají právo jako vedení podepisovat ostatním odborku.
Opakem přijetí je odchod z oddílu. Může být z vlastní vůle nebo vyloučením:
- Za hrubé kázeňské přestupky.
- Za nezájem – pokud dva měsíce neplní 50% docházky dostává černou známku – výzvu k nápravě. Tři černé známky znamenají vyloučení z oddílu. Předem omluvená neúčast se se nepočítá do absence.